Amerikaanse lobbykoning goochelt met ‘keiharde’ banen

Nederlandse gemeenten zien het netwerk van de American Chamber of Commerce als een handig vehikel om zichzelf bij Amerikaanse multinationals in de kijker te spelen. Op haar beurt pronkt AmCham voortdurend met de banen die haar achterban creëert. Tegelijkertijd waarschuwt de lobbyclub net zo makkelijk voor het verlies van die banen als zij haar zin niet krijgt. ‘Chantage’, zeggen critici. Hoe realistisch zijn de werkgelegenheidscijfers van AmCham?

Het is oktober 2018 als in de gemeenteraden van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg en Utrecht door verschillende linkse partijen vragen worden gesteld over de American Chamber of Commerce (AmCham). Kort daarvoor was het raadsleden uit een artikeltje in Trouw duidelijk geworden dat hun gemeenten lid zijn van deze lobby- c.q. netwerkclub. Daar hadden ze tot dan toe geen benul van. 

Sinds wanneer zijn ‘wij’ lid, en waarom eigenlijk? Is de gemeenteraad daarvan op de hoogte? Hoe wenselijk is dat lidmaatschap en druist het niet in tegen het behartigen van het publieke belang, zo vroegen de raadsleden zich af. 

Bestuursorganen die lid zijn van een partij die lobbyt bij de overheid – hoe zit dat? In iedere stad en in iedere gemeenteraadsvergadering leggen min of meer dezelfde argumenten een terugkerend dilemma bloot: zetten we als gemeente alleen in op een groeiende economie met meer bedrijvigheid en banen, of zijn we daarnaast ook bereid de morele aspecten en de keerzijde van een dergelijk lidmaatschap onder ogen te zien?

Lees het hele artikel op Follow the Money.