Here Today, Gone Tomorrow The ephemeral nature of street art

Kunst in musea wordt zorgvuldig geconserveerd en zo nodig gerestaureerd om tot in lengte van dagen behouden te blijven. Street art daarentegen is – heel kenmerkend – in principe een eindig leven beschoren. Sommige street art valt jarenlang te bezichtigen, denk met name aan muurschilderingen. Andere verschijningsvormen bestaan afhankelijk van …

Cartoon Figures and Action Heroes in Public Space Super Mario & Batman brawl over space on a wall

For many graffiti and street artists, a self-invented cartoonesque figure has become a trademark. KBTR and Oxalien are two glaring examples. In fact, they’re the names of both the silly figures as well as the artists themselves. The hot-tempered dwarf with his red pointed hat and the inflated bubble of pink chewing gum with horns and sharp teeth have, oftentimes together, spread across large parts of the Netherlands like a virus.