In de wereld van ons kent ons, kent AmCham iedereen

De American Chamber of Commerce heeft een omvangrijk, wijdvertakt netwerk. Om te achterhalen wie en wat hier onderdeel van uitmaken, hebben we dat netwerk niet alleen in kaart gebracht, we laten het ook zien.

615 leden, 549 personen en 250 evenementen. Dat zijn de drie voornaamste statistieken die boven komen drijven in een netwerkanalyse van de American Chamber of Commerce in Nederland. Dat netwerk in kaart brengen was een van de voornaamste doelen in dit dossier. De twee kernactiviteiten van AmCham – lobbyen en netwerken – maken immers nieuwsgierig: wie zijn daar allemaal bij betrokken? 

Het is eenvoudig om te concluderen dat AmChams netwerk omvangrijk is, maar met zoveel verschillende mensen, ondernemingen, organisaties en instellingen die op een of andere manier betrokken zijn, is het overzicht al gauw kwijt. Wie is wie? Wie doet wat? Namens welke entiteit en in welk kader, of bij welke gelegenheid? En is dat dan eenmalig of over een langere periode gespreid? 

Om antwoord op deze vragen te kunnen geven hebben we in de afgelopen maanden met betrekking tot AmChams netwerk zoveel mogelijk openbare gegevens verzameld over de afgelopen acht à tien jaar. Op basis daarvan hebben we een zo compleet mogelijk overzicht gecreëerd van het ledenbestand van AmCham, van haar comitéleden en van de evenementen die zij organiseert en de voornaamste sprekers daarbij. Alle verzamelde data zijn verwerkt in excel.

Lees het hele artikel op Follow the Money en open het visuele netwerk van AmCham.